L5 112 X

·Ÿ   多功能无源音箱

·   用作中高音单元或监听音箱

Ÿ·   配可调滤波器

Ÿ·   12”低音单元(2.5”音圈)

Ÿ·   1”高音驱动(1.75”音圈)

Ÿ·   可旋转CD号角(60° x 40°)


        L5 112 X 基本技术参数

 

功率

 

500W(持续);2000W(峰值);1000W(演出)

 

频响

 

100Hz-18kHz(+/-3dB);72Hz-20kHz(-10dB)

 

阻抗

 

 

灵敏度1W@1m

 

105dB

 

最大声压级@10%THD

 

129dB

 

最大声压级(峰值)@10%THD

 

135dB

 

低音单元

 

1 x 12”(2.5”音圈)

 

高音号角

 

 1”(1.75”音圈)

 

辐射角度

 

60°x 40° CD号角,可旋转

 

尺寸(W x H x D)

 

370 x 668 x 300mm

 

重量

 

19.5kg

   

本网站由阿里云提供云计算及安全服务