KeypadCUE-2G

·   16键入墙式有线控制面板

·   可编程两段红色按键背光

·   可更换标签


KeypadCUE-2G 基本技术参数

 

按键

 

16个,红色背光

 

自定义标签

 

印在透明按键上

 

20段LED电平表

 

2个

 

通讯端口

 

RS-485

 

供电

 

24 VDC,4W

 

外壳

 

前面板不锈钢

 

尺寸

 

110×108×50 mm

 

重量

 

0.4 kg

 

包含配件

 

金属底盒

   

本网站由阿里云提供云计算及安全服务