touchONE-overview(房间&事件概况)

touchONE-overview(房间&事件概况)

产品编号:CS0510


touchONE-overview(房间&事件概况)基本技术参数

 

产品编号

 

CS0510 

显示器

 

配有HDMI输出接口,可外接显示器 

分辨率

 

1920×1080像素 

指示灯

 

电源指示灯 

网络

 

10/100 /1000BaseT LAN,支持802.1X身份认证,支持代理服务器 

电源

 

5VDC,电源输入接口 

外壳

 

金属外壳,无风扇,超薄设计 

安装

 

入墙式安装或桌面摆放 

尺寸

 

118x101x24mm 

重量

 

0.3kg   

本网站由阿里云提供云计算及安全服务